2n. Diada 2021!

 Un cal·ligrama hem pensat 

amb el nostre personatge inventat.

També un clauer hem elaborat

i molt bé ens ha quedat.

El gran dia de Sant Jordi ha arribat

i un parell de llibres hem triat.

2n, els JJFF hem compartit 

i alguns de tots els fantàstics cal·ligrames hem llegit.

Cal·ligrama 2nB       Manualitat 2nA       JJFF 2n

Comentaris