1r. Treball per racons

Durant tot el curs hem treballat per racons. Hem fet racons de matemàtiques i de llengua catalana. El treball per racons és una manera d'organització que afavoreix: l'autonomia, la cooperació, la responsabilitat, l'atenció a la diversitat,...

Comentaris